Hành chính

Đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ từ 3/3

Từ 3/3, những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận.

Phân biệt ký tắt, ký nháy và ký chính thức

Ba hình thức ký tắt, ký nháy và ký chính thức được sử dụng như thế nào theo quy định của pháp luật?
Trang : 1