Trợ giúp pháp lý

Giao dịch dân sự, cần xác lập đầy đủ chứng cứ

Một chị đi mượn nợ, chủ nợ yêu cầu ghi giấy mượn nợ, đến khi trả thì chủ nợ nói giấy mượn nợ đã mất. Chị nghĩ đã trả nợ xong sẽ không có vấn đề gì. Bỗng một ngày chị nhận giấy báo án của tòa, người cho mượn nợ đã dùng giấy mượn nợ của chị đi kiện đòi nợ lần nữa.

Hướng dẫn cách tính lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Như thế nào là cho vay nặng lãi, mức xử phạt ra sao?
Trang : 1