Lao động

Nộp BHXH theo lương hợp đồng hay lương thực tế?

Hiện nay tại công ty của bà Trần Thúy Hòa (tỉnh Yên Bái), tiền lương ghi trong hợp đồng lại khác so với bảng thanh toán tiền lương hằng tháng. Bà hỏi, vậy việc tính đóng BHXH căn cứ theo khoản lương nào?
Trong hợp đồng, công ty của bà Hòa ghi tiền lương cơ bản là 2.700.000 đồng, phụ cấp xăng xe 200.000 đồng, chuyên cần 300.000 đồng, ăn ca 15.000 đồng và các khoản khác theo quy định.
Bảng thanh toán tiền lương hàng tháng gồm: Lương cơ bản 2.700.000 đồng, làm thêm giờ 1.850.000 đồng, phụ cấp tổ trưởng 700.000 đồng, phụ cấp thâm niên 300.000 đồng; xăng xe 200.000 đồng, ăn ca 15.000 đồng, chuyên cần 400.000 đồng (làm đủ 26 ngày công), hỗ trợ nhà ở 250.000 đồng và các khoản khác như tiền thưởng, khen thưởng con công nhân học giỏi, hỗ trợ ốm đau, gia đình khó khăn (không cố định hằng tháng).
Vậy công ty bà phải trích nộp BHXH các khoản nào nêu trên?
Công ty bà chưa đăng ký thang bảng lương với Phòng LĐ-TB&XH huyện, khi giao dịch với cơ quan BHXH, công ty của bà được yêu cầu phải thực hiện đăng ký thang bảng lương để có căn cứ trích nộp BHXH. Bà hỏi, như vậy có đúng không? Nếu công ty của bà chưa thực hiện đăng ký thang bảng lương thì công ty có được tham gia đóng BHXH không?
Trang : 1