Văn bản pháp luật

Trường hợp nào không đăng ký kết hôn mà vẫn công nhận là vợ chồng?

Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng phải “lên phường”, có giấy “đăng ký kết hôn” mới được pháp luật công nhận là vợ chồng hợp pháp. Vậy có trường hợp nào không đăng ký kết hôn mà vẫn công nhận là vợ chồng?

Bình luận Án lệ hình sự số 01/2016/AL về vụ án Giết người

Trong thời gian qua, có nhiều án lệ về hình sự được ban hành. Việc bình luận, phân tích những tình tiết, sự kiện pháp lý của vụ án hình sự được đề cập trong đó sẽ làm cơ sở cho việc áp dụng các vụ án hình sự tương tự về sau nhằm bảo đảm hiệu quả áp dụng án lệ hình sự trong thực tiễn xét xử. Dưới đây là bài bình luận của một trong bốn án lệ hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Quy định hiện hành về bồi thường đất khi không có sổ đỏ

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017 quy định Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Thủ tướng chỉ thị củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân

Hướng dẫn xác định tuổi người bị buộc tội dưới 18 tuổi

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi được ban hành ngày 21/12/2018.

Quy định tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2330/QĐ-BTC quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Nghị định 148/2018/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về Hợp đồng lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Quy định mới về đăng ký bào chữa trong tố tụng dân sự và hình sự

Vừa qua, Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã được ban hành.

Những điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/08/2018 có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP sẽ giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, trong đó nổi bật có một số điểm mới sau:
Trang : 1 2 3 4