Đất đai, Xây dựng

Nợ tiền sử dụng đất, không được tặng cho?

Chủ sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.


Hỏi: Tôi được cấp giấy chứng nhận nhưng còn ghi nợ tiền sử dụng đất. Nay tôi đi công chứng tặng cho phần đất này lại cho con tôi thì công chứng viên từ chối không ký vì tôi chưa làm xong nghĩa vụ tài chính. Việc từ chối này đúng không vì họ chỉ ký phần tặng cho, còn nợ tiền thì con tôi tiếp tục nợ?
Luật sư Văn phòng Luật sư Việt Thái trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013, quy định người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
Như vậy, đối chiếu trường hợp của ông thì do ông còn nợ tiền sử dụng đất nên công chứng viên từ chối công chứng hợp đồng tặng cho là đúng pháp luật.
Chỉ khi ông thanh toán nghĩa vụ tài chính xong thì mới được thực hiện quyền chủ sử dụng đất tặng cho phần đất này.