Đất đai, Xây dựng

Chồng có nhà riêng, bán đất chung có được miễn thuế?

Khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế...


Luật sư Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Văn phòng luật sư Việt Thái, trả lời: Theo khoản 1 Điều 3, Thông tư 111 ngày 15-8-2013 quy định như sau:
- Trường hợp một là chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.
- Trường hợp hai là vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.
Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chung vợ chồng thì vợ được miễn thuế thu nhập cá nhân.