Đất đai, Xây dựng

Đất chờ cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng được không?

Người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.


Hỏi: Năm 2006, tôi mua miếng đất (giấy tay) và đang làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Ủy ban đã xác nhận đất này không tranh chấp và UBND huyện đang giải quyết hồ sơ cấp giấy cho tôi. Vì cần tiền nên tôi đem biên nhận và các giấy tờ liên quan ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất này cho người cháu thì văn phòng công chứng từ chối vì chưa có giấy chứng nhận. Tôi ký hợp đồng bán trước rồi khi có giấy đi đăng bộ sau không được hay sao?
Trả lời: Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013, quy định người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính.
Như vậy, trong trường hợp này do đất của ông chưa được cấp giấy chứng nhận thì các tổ chức hành nghề công chứng không thể chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông được.
Sự từ chối công chứng của văn phòng công chứng là đúng quy định pháp luật. Ông chờ khi có giấy chứng nhận và làm xong nghĩa vụ tài chính thì sẽ được công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.