Tham gia tố tụng

Giải quyết vụ án dân sự khi người bị kiện, người liên quan vắng mặt tại nơi cư trú

Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 có nhiều quy định mới, trong đó có quy định liên quan đến việc Tòa án xem xét, xử lý đơn khởi kiện, giải quyết vụ án dân sự mà người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có mặt tại nơi cư trú. Tuy nhiên, việc áp dụng các quy định này và các quy định pháp luật về cư trú tại các Tòa án trong thời gian qua còn chưa có sự thống nhất. Trong phạm vi bài viết, tác giả xin nêu lên một số vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến việc áp dụng quy định pháp luật giải quyết vụ án dân sự khi người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại nơi cư trú trong thời gian qua.

» Xem tiếp

Tư vấn pháp luật

Đất không có giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi

Khi bị thu hồi đất, người sử dụng đất có Sổ đỏ sẽ được bồi thường. Vậy, với những trường hợp đất không có giấy tờ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi? Để biết cụ thể hãy tìm hiểu quy định dưới đây

» Xem tiếp

Dịch vụ khác

Các dịch vụ pháp lý khác của luật Việt Thái

Các dịch vụ được Luật Việt Thái đảm nhiệm như tư vấn, hỗ trợ Chuyển nhượng dự án và Mua bán doanh nghiệp; Hướng dẫn thế chấp vay vốn ngân hàng...

» Xem tiếp