Giới thiệu

Sự khác biệt

Luật sư Luật Việt Thái đem kiến thức và kinh nghiệm của mình trợ giúp cộng đồng và khách hàng hiểu rõ về xã hội pháp quyền để “sống và làm việc theo pháp luật”, góp phần bảo vệ pháp chế, qua đó nâng cao hình ảnh xã hội của nghề luật sư.

Nơi hội tụ các luật sư tâm huyết với nghề

Luật Việt Thái là "Ngôi nhà chung" của nhiều luật sư, luật gia, chuyên viên pháp lý. Nhiều luật sư đã làm việc tại Hãng luật ngay từ buổi đầu thành lập. Bởi vậy họ có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan và là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Còn mãi với thời gian

Văn hoá doanh nghiệp của Luật Việt Thái được hình thành từ những ngày đầu thành lập, được đúc kết, xây dựng, tôi luyện qua những thử thách trong quá trình phát triển, là hệ thống giá trị cốt lõi, bền vững làm nên thành công của Luật Việt Thái.

Trang : 1